Pracownicy szkolenia

Pracownicy szkolenia

Serdecznie zapraszamy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do skorzystania z wyjątkowej możliwości udziału w szkoleniu za granicą w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2023/2024!

Główne aspekty oferty:

Cel Wyjazdu:

  • Wyjazd na 5 dni roboczych ma na celu udział w szkoleniu w uczelni partnerskiej lub w firmie/przedsiębiorstwie, skierowanym na podnoszenie umiejętności i kompetencji związanych z danym stanowiskiem pracy.

Warunki Zgłoszenia:

  • Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zobowiązane są do złożenia kompletnego zestawu dokumentów do Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
  • Do dokumentów należy: podanie o wyjazd, zaakceptowane przez Dziekana Wydziału lub Kierownika Działu, oraz porozumienie o programie szkolenia, podpisane przez uczelnię zagraniczną/firmę/przedsiębiorstwo i Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.

Termin Składania Dokumentów:

  • Wszystkie niezbędne dokumenty należy złożyć do 31 stycznia 2024 r.

Regulacje Wyjazdu:

Dodatkowe Informacje:

To wyjątkowa okazja do rozwoju zawodowego i zdobycia nowych umiejętności w międzynarodowym środowisku. Zachęcamy do aktywnego udziału i korzystania z tej cennej możliwości szkoleniowej!

 
Wysokość dofinansowania przedstawia tabela poniżej:
Kraje należące do danej grupy Dzienna stawka stypendium
I grupa
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Wyspy Owcze

180 Euro

II grupa
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy, Andora, Monako, San Marino, Państwo Watykańskie

160 Euro

III grupa
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

140 Euro