Kontakt

Kontakt

Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą powstała we wrześniu 2000 roku. W strukturze administracyjnej Collegium Witelona Uczelnia Państwowa wchodzi w skład Działu Badań, Projektów i Współpracy i podlega Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. 

ZADANIA
Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą prowadzi sprawy w zakresie wymiany międzynarodowej oraz programów i projektów edukacyjnych a w szczególności zajmuje się:

  1. prowadzeniem spraw związanych z udziałem Uczelni w Programie Erasmus+ i innych programów europejskich,
  2. udostępnianiem informacji o programach europejskich,
  3. obsługą współpracy zagranicznej i krajowej realizowanej w ramach umów międzyuczelnianych,
  4. prowadzeniem spraw związanych z pobytem obcokrajowców odbywających na naszej Uczelni studia lub staże naukowe,
  5. prowadzeniem korespondencji w zakresie współpracy,
  6. gromadzeniem i archiwizacją dokumentacji związanej z wyjazdami zagranicznymi studentów i pracowników dydaktycznych Uczelni,
  7. aktualizacją serwisu www Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą.

KONTAKT

mgr Małgorzata Witkowska
e-mail: malgorzata.witkowska@collegiumwitelona.pl
tel.:+48 76 723 23 47
fax.+48 76 723-29-05

lic. Emilia Strynkowska
e-mail: emilia.strynkowska@collegiumwitelona.pl
tel: +48 76 723 23 46

Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą
ul. Sejmowa 5C  (pokój 216, II piętro)
59 - 220 Legnica