Studenci studia

Wyjazdy studentów na studia w ramach programu Erasmus+ w roku 2024/2025

zasady rekrutacji   koordynatorzy  dokumenty do pobrania

Zapraszamy do skorzystania z możliwości wyjazdu na studia za granicę w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2024/2025!

Czas trwania wyjazdu może wynosić od 2 do 12 miesięcy, a kierunek podróży to jedna z naszych uczelni partnerskich posiadających Kartę ECHE. Lista uczelni partnerskich.

O udział w programie Erasmus+ mogą ubiegać się wszyscy studenci Collegium Witelona, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, na poziomie licencjackim, inżynierskim oraz magisterskim.

Studenci studiów I stopnia mogą rozpocząć wyjazd na drugim roku, natomiast studenci studiów II stopnia mają możliwość udziału już od pierwszego roku.

Aby zgłosić swoje zainteresowanie wyjazdem, wypełnij Formularz zgłoszeniowy do wyjazdu na studia i dostarcz go do Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą (budynek C, pokój 216, II piętro) do 22 marca 2024 r.

Dział ten służy również do udzielenia dodatkowych informacji i odpowiedzi na ewentualne pytania.

 

Zachęcamy do korzystania z tej fantastycznej okazji do zdobycia międzynarodowego doświadczenia edukacyjnego!

 

Stawki miesięcznego wsparcia indywidualnego Programu Erasmus+ na wyjazdy na studia do poszczególnych krajów wynoszą:

Kraje należące do danej grupy

Wyjazd na studia
Miesięczna stawka stypendium w EUR dla studenta i absolwenta

Wyjazd na studia
Miesięczna stawka stypendium w EUR dla studenta i absolwenta z "mniejszymi szansami"        
I grupa
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja,                                          
550 EUR 800 EUR
II grupa
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy,
550 EUR 800 EUR
III grupa
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa,  Rumunia, Słowacja, Serbia, Słowenia, Węgry, Turcja
450 EUR 700 EUR