Pracownicy szkolenia

Pracownicy szkolenia

Oferta wyjazdu dla pracownika niebędącego nauczycielem akademickim na szkolenie za granicę w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023.

 • wyjazd na 5 dni roboczych do uczelni partnerskich lub firmy / przedsiębiorstwa w celu szkoleniowym tj. podnoszenie umiejętności i kompetencji właściwych dla stanowiska pracy,
 • osoby zainteresowane wyjazdem zobowiązane są do przedłożenia kompletu dokumentów do Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą tj:
  1. podania o wyjazd, zaakceptowanego przez Dziekana Wydziału lub Kierownika Działu,
  2. porozumienie o programie szkolenia - podpisany przez uczelnię zagraniczną/firmę/ przedsiębiorstwo i Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
 • dokumenty należy złożyć do: 15 marca 2023 r. 
 • wyjazd w ramach programu Erasmus+ reguluje obowiązujące zarządzenia Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa: nr 70/22 z dnia 20 września 2022 r.
 • dokumenty do pobrania
 • zasady finansowania wyjazdu
 • wysokość dofinansowania przedstawia tabela poniżej:
Kraje należące do danej grupy Dzienna stawka stypendium
I grupa
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Wyspy Owcze

180 Euro

II grupa
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy, Andora, Monako, San Marino, Państwo Watykańskie

160 Euro

III grupa
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

140 Euro