Zarządzenia

Studenci

  • pdf, 4.89 MB

    Zarządzenie nr 67/22 Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z dnia 30 sierpnia 2022 r.

    w sprawie warunków i trybu kierowania przez Uczelnię za granicę studentów Collegium Witelona Uczelnia Państwowa oraz przyjmowania studentów zageranicznych w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.

  • doc, 0.81 MB

    Załączniki do zarządzenia nr 67/22