Studenci studia

Wyjazdy studentów na studia w ramach programu Erasmus+ w roku 2023/2024

zasady rekrutacji   koordynatorzy  dokumenty do pobrania

Wyjazd na studia w ramach Erasmus+ może trwać od 2-12 miesięcy. Wyjazd odbywa się do jednej uczelni partnerskiej posiadającej Kartę ECHE. Wykaz uczelni partnerskich znajdziesz tutaj

O wyjazd może ubiegać się osoba, która oficjalnie jest studentem Collegium Witelona Uczelnia Państwowa stacjonarnym lub niestacjonarnym studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich.

Wjazd na studia studentów I stopnia może nastąpić dopiero na drugim roku, a w  przypadku studiów II stopnia wyjazd może się odbyć już na pierwszym roku.

Formularz zgłoszeniowy do wyjazdu na studia należy złożyć do dnia 10 marca 2023 r. do Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą (budynek C, pokój 216, II piętro).

Stawki miesięcznego wsparcia indywidualnego Programu Erasmus+ na wyjazdy na studia do poszczególnych krajów wynoszą:

Kraje należące do danej grupy

Wyjazd na studia
Miesięczna stawka stypendium w EUR dla studenta i absolwenta

Wyjazd na studia
Miesięczna stawka stypendium w EUR dla studenta i absolwenta z "mniejszymi szansami"        
I grupa
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja,                                          
550 EUR 800 EUR
II grupa
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy,
550 EUR 800 EUR
III grupa
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa,  Rumunia, Słowacja, Serbia, Słowenia, Węgry, Turcja
450 EUR 700 EUR